Pers berichten

June 19, 2019

Sinds maart 2018 is de gemeente Den Haag eigenaar van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout 102. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het pand wordt verkocht. De nieuwe functie van het pand moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier.

June 19, 2019

Voordat de renovatie volgend jaar van start gaat, organiseert de gemeente ook dit jaar een aantal extra activiteiten, zoals The Hague HighLights, een ijsbaan op het Plein en een grote Hofvijvershow. Er worden verschillende evenementen georganiseerd om meer publiek naar de binnenstad te trekken.

June 17, 2019

Den Haag gaat investeren in innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte welzijnsinitiatieven. Welzijnswerk moet meer mensen in Den Haag bereiken en beter aansluiten op de wensen van bewoners. Voor 2019 is hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar.

June 14, 2019

Wethouder Robert van Asten (Monumenten) heeft vandaag het jaarverslag van de Welstands- en Monumentencommissie 2015-2018 in ontvangst genomen. De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten.

June 12, 2019

Liefst 52 bedrijven uit de Bouw & Techniek en Energiesector hebben vandaag werkakkoorden gesloten met de gemeente Den Haag. Met deze werkakkoorden realiseert de gemeente in korte tijd ten minste 388 banen specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

June 12, 2019

Ibrahim en Danique behoren tot de gelukkigen die vandaag positief nieuws kregen. Beide leerlingen hoorden dat zij geslaagd zijn voor de vmbo-kader opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Samen met wethouder Saskia Bruines hesen zij de vlag en hun boekentassen aan de vlaggenmast op het dak van het stadhuis.

June 12, 2019

Wethouders Rachid Guernaoui (Den Haag), Linda Voortman (Utrecht) en Touria Meliani (Amsterdam) ondertekenden vanochtend in het Stadskantoor van Utrecht de Direct Duidelijk-deal; een initiatief van het ministerie BZK en de Taalunie. Zij spreken af dat hun gemeenten helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt.