Tarieven Haags OV rijzen de pan uit

De tarieven voor het Openbaar Vervoer (OV) worden jaarlijks door de Metropoolregio (MRDH) vastgesteld. Voor 2019 varieert de verhoging van de verschillende tarieven van 5,75 % tot ruim 14 %. Fractievoorzitter Joris Wijs Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is geschrokken van de voorstellen en heeft het Haagse college om opheldering gevraagd. “Zo jaag je mensen het OV uit!”

Terwijl het Haagse gemeentebestuur vol ambitie zit om het OV aantrekkelijker te maken en wil investeren in trams en schaalsprong, worden in de achterkamertjes van de MRDH nieuwe drempels opgeworpen. De bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt jaarlijks de tarieven voor het OV in de regio vast, en stelt nu voor om de tarieven te verhogen: het opstaptarief gaat in 2019 van € 0,90 naar € 0,96. Het kilometertarief voor 2019 wordt verhoogd naar 16,6 eurocent (was 15,7 eurocent), de prijs van een los kaartje gaat van € 3,50 naar € 4,00, en het tarief van de dagkaart van € 6,50 naar € 7,10.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller hekelt deze nieuwe tariefsverhoging en roept het college van burgemeester en wethouders in vragen ter verantwoording. Wijsmuller: “Mobiliteit in onze stad wordt zo peperduur en het OV voor de mensen met een kleine beurs steeds onbereikbaarder. De tweedeling wordt dus groter. Hoezo schaalsprongplannen? Tariefsverhoging leidt tot reizigersverlies terwijl we juist willen dat meer mensen het OV nemen!”

De MRDH streeft naar een regionaal tarievenhuis met uniforme tarieven, maar daar komt in de praktijk niets van terecht. De regio Haaglanden is duurder dan de regio Rotterdam en heeft al de reputatie dat het de duurste OV-tarieven in het land heeft. Dit wordt met de tariefsverhoging alleen maar erger. Zo was de prijs voor een los kaartje bij de HTM in 2011 voor invoering van de OV-chipkaart nog € 1,60. In 2019 wordt dit € 4,00. Wijsmuller: “Dit is voor een los kaartje in 8 jaar tijd dus een exorbitante stijging met maar liefst 150 %. Zo jaag je mensen het OV uit!”

Schriftelijke vragen​

Datum: 12 november 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 21 november a.s. besluit de bestuurscommissie vervoersautoriteit van de MRDH onder voorzitterschap van de wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie over de voorstellen voor de tarieven van het openbaar vervoer in 2019. Voorgesteld wordt om het opstaptarief te verhogen in lijn met de Landelijke Tarieven Index (5,75%) van € 0,90 nu naar € 0,96 in 2019. Daarnaast wordt ook voorgesteld om voor de regio Haaglanden het kilometertarief voor 2019 te verhogen naar 16,6 eurocent (was 15,7 eurocent), en voor de regio Rotterdam naar 14,7 eurocent (was 13,9 eurocent). De prijs van een los kaartje wordt verhoogd van € 3,50 naar € 4,00 en het tarief van de dagkaart wordt verhoogd van € 6,50 naar € 7,10, zo luidt althans het voorstel.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Joris Wijsmuller de volgende vragen:

1) Is het college met mij van mening dat de tarieven van het OV bij de mobiliteitskeuze voor de reiziger en de concurrentiepositie van het OV een belangrijke factor is? Zo nee, waarom niet?

2) In de commissie Leefomgeving van 1 november j.l. gaf de wethouder op verzoek aan dat de commissie begin 2019 per brief geïnformeerd wordt over de tarifering van het OV, echter zonder daarbij te vermelden dat hier sprake is van een aanzienlijke verhoging. Uit de stukken voor de MRDH blijkt dat de voorstellen voor tariefsverhoging al eerder (voor de zomer) in procedure zijn gebracht. Waarom wordt de raad kennelijk pas na vaststelling (door de MRDH) geïnformeerd en niet aan het begin van de procedure zodat beïnvloeding nog mogelijk is?

3) De regio Haaglanden heeft de reputatie dat het de duurste OV-tarieven in het land heeft. Kan het college dit bevestigen?

4) Kan het college aangeven wat de tarieven zijn in achtereenvolgens regio Drechtsteden, regio Leiden, regio Amsterdam, regio Utrecht en regio Eindhoven voor wat betreft: het opstaptarief, het kilometertarief, een los kaartje en een dagkaart?

5) De MRDH streeft naar een regionaal tarievenhuis met uniforme tarieven, maar het voorgestelde kilometertarief is in Haaglanden zelfs een fractie meer verhoogd ( 1 eurocent) dan in de regio Rotterdam. Waarom is het streven naar uniforme tarieven in deze voorstellen niet terug te zien?

6) De 2 uur netkaart (het losse kaartje) en de dagkaart verkopen bij HTM het meest. De prijs voor een los kaartje was voor de invoering van de OV-chipkaart in 2011 nog € 1,60. In 2019 wordt dit € 4,00. Hoe verklaart het college deze exorbitante stijging van een los kaartje met maar liefst 150 % in 8 jaar tijd?

7) Wat heeft het college gedaan om de tarieven voor de regio Haaglanden te matigen, en de concurrentiepositie van het OV in ieder geval niet te verslechteren?

8) Bij de MRDH-oploop voor de strategische agenda sprak de burgemeester van Rotterdam zich uit voor gratis openbaar vervoer voor de reiziger. Wat is de mening van het college over gratis openbaar vervoer voor de reiziger? Graag een toelichting.

Joris Wijsmuller

Haagse Stadspartij

leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.