Gemeente Den Haag investeert ruim 39 miljoen euro in onderwijshuisvesting

De gemeente Den Haag investeert in 2019 39,9 miljoen euro in onderwijshuisvesting. Goed onderwijs begint immers bij goede huisvesting. 33 miljoen euro gaat naar onder andere nieuwbouw van vijf lesgebouwen en uitbreiding en aanpassing van diverse scholen voor het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. Ook worden drie nieuwe gymlokalen gebouwd.

Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs): “Het college hecht grote waarde aan goed onderwijs en daar hoort ook goede onderwijshuisvesting bij. Met deze investering creëren wij een gezonde en inspirerende leefomgeving voor kinderen. Zo investeren wij in de toekomst van de Haagse jeugd.”

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. In 2019 is nieuwbouw voorzien voor:
– Helen Parkhurst Daltonbasisschool (locatie Baambruggestraat 2 en 4): vervangende bouw voor zeventien groepen en een gymlokaal.
– School voor Jong Talent (onderdeel van het Koninklijk Conservatorium, Schedeldoekshaven/het Spui): 1.500 m2 vervangende bouw.
– Basisschool Vroondaal (Bertrand Russelllaan): nieuwbouw voor zeventien groepen en een gymlokaal.
– Liduinabasisschool (Amalia van Solmsstraat 157): vervangende bouw voor zeventien groepen, twee speellokalen en een gymlokaal.

De Europese School Rijnlands Lyceum VO (Oostduinlaan 50) ontvangt ongeveer 7 miljoen euro voor onder meer de aanschaf van onderwijsleerpakketten, meubilair, tijdelijke huisvesting en de huur van sportterreinen voor gymnastiekonderwijs.

Duurzame schoolgebouwen
Duurzaamheid is inmiddels al de standaard bij de bouw van nieuwe scholen. Voor de realisatie van bijna-energie neutrale schoolgebouwen stelt de gemeente – in de vorm van een toeslag van 10% op het investeringsbudget – extra middelen beschikbaar. Voor bestaande schoolgebouwen is er vanaf 1 januari 2019 een cofinancieringsregeling voor energiebesparende maatregelen, waardoor schoolbesturen gestimuleerd worden om bij schoolgebouwen een breed scala aan energiebesparende maatregelen te treffen. Tot slot worden schoolbesturen ook gestimuleerd te kiezen voor een groen-blauwe inrichting van de schoolpleinen.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting
Samen met schoolbesturen werkt de gemeente Den Haag in 2019 aan een stadsbreed Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting tot 2030. Daarin streven de partijen naar een verdere verjonging van de leeftijd van de Haagsche schoolgebouwen én wordt er voorgesorteerd op de groei van de stad. Op bijvoorbeeld de Binckhorst zijn straks namelijk ook scholen nodig.

leave a reply