Den Haag bouwt 10.000 woningen rond stations

afgelopen dinsdag presenteerde wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen) namens het college van B&W de gebiedsagenda’s voor de ontwikkeling van het hart van Den Haag tot modern woon-werkgebied. De stad heeft veel nieuwe woningen nodig: de verwachting is dat het aantal inwoners de komende jaren met ongeveer 4000 tot 5000 per jaar toeneemt tot 630.000 inwoners in 2040. Daarvoor zijn minimaal 10.000 woningen nodig. De bouw wordt geconcentreerd in het economische centrum van de stad: het Central Innovation District (CID), de gebieden rond de grote stations van de stad (CS, HS en Laan van NOI). “We bouwen aan het wonen, werken en leven van de toekomst. Zo zetten we Den Haag met stip op één als woon- en werkstad,” aldus wethouder Revis.

De gebiedsagenda’s geven de ambitie van het college weer voor circa 10.000 woningen en duizenden nieuwe werk- en ontmoetingsplekken voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. In een stedelijke, maar ook groene omgeving wordt het prettig wonen én werken. Kennis, cultuur en ontspanning versterken elkaar en dat is goed voor de economie. Revis: “We kunnen dit alleen doen als de beschikbare ruimte beter wordt benut en moeten dus de hoogte in. Maar met de keuze voor bouwen in het Central Innovation District wordt de rest van de wijken in stad grotendeels met rust gelaten. Ook komt er geen nieuwe Vinexwijk.”

Haagse hoogbouw is uniek

Den Haag kiest voor een eigen aanpak, gericht op kwaliteit en leefbaarheid in het economische centrum. De Haagse aanpak start bij de Haagse Hoogbouwvisie: Eyeline & Skyline. Wethouder Revis: “we kiezen voor mooie gebouwen, van goede architectuur, passend in de Haagse traditie. Ook willen we gebouwen die bruisen: met open ruimtes op de begane grond waar mensen elkaar tegenkomen en het verschil tussen straat en gebouw, tussen buiten en binnen nauwelijks meer opvalt.” In, op en rond de nieuwe Haagse hoogbouw is extra aandacht voor groen. “Juist door hoog te bouwen, is in dat kleine stukje stad meer ruimte voor groene buitenruimte en een aantrekkelijk verblijfsklimaat,” zegt Revis.

Wonen en werken bij het station

De Haagse aanpak is even helder als radicaal. Den Haag kiest ervoor de groei midden in de stad op te vangen, rondom de drie stations. Rond deze stations valt nog veel te winnen: het zijn veelal onaantrekkelijke, versteende plekken in onze stad. “De combinatie van aantrekkelijke hoogbouw, dichtbij het station en veel groen zorgt ervoor dat hier straks met plezier wordt gewoond, gewerkt en geleefd,” aldus de wethouder. Het stadsbestuur kiest voor deze Haagse aanpak en stelt daarmee kaders voor investeerders en bouwers. Als hun plannen binnen deze kaders passen, werkt de gemeente voortvarend mee. Ook werkt het stadsbestuur het coalitieakkoord verder uit: er worden veel woningen gebouwd, op plekken waar de stad er beter van wordt. Die drie gebieden worden straks de Policy Campus Centraal, de ICT- Security Campus en de College Campus HS genoemd.

Wat zijn de plannen?

Policy Campus Centraal – 1000 tot 2500 woningen

Het gebied rondom Den Haag Centraal onderscheidt zich door de unieke mix van Rijksoverheid, op bestuur en beleid gericht universitair onderwijs & kennisinstellingen, verblijfsvoorzieningen en woningen. Dit gebied wordt de Policy Campus Centraal, waar Den Haag bijdraagt aan een innovatieve overheid. De Utrechtsebaan wordt overkluisd en daarmee vergroend. Dat biedt ruimte aan woningen op de Vrijheidsplaats. Als de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe bestemming krijgt, biedt dat kansen voor herontwikkeling. De Haagse loper, die nu van stadhuis naar station loopt, wordt helemaal doorgetrokken naar de Vrijheidsplaats.

De extra hoogtebebouwing rond het Centraal Station, zoals New Babylon, het Anna van Buerenplein en de torens op het KJ Plein, wordt verder voortgezet. Zo realiseren we meer woningen rondom het centraal station. Daarnaast gaat het Koninklijk Conservatorium naar het Onderwijs- & Cultuurcomplex aan het Spui. De conservatorium-locatie komt dus vrij en wordt na 2021 herontwikkeld. Voor de Bellevue-locatie – tussen de Rijnstraat en de Oranjebuitensingel – komt een integraal plan. Er zijn daar kansen voor een hogere kwaliteit, binnenstedelijk wonen en functiemenging.

ICT – Security Campus – 1200 tot 2000 woningen

Rond Station Den Haag Laan van NOI domineren de ICT-Tech- en (cyber-)security bedrijven. Het wordt in de toekomst de ICT-Security Campus. Vanaf deze campus zijn Schiphol en kennissteden Delft en Leiden met de trein snel bereikbaar. Ook liggen de A12 en de A4 om de hoek. Het gebied om het station wordt nu grotendeels gebruikt voor kantoren en is nog deels onbebouwd. Dat biedt kansen. Het station krijgt de allure die het verdient. Ook krijgt het een extra fietsenstalling voor 2500 fietsen. Het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt herontwikkeld en de omgeving wordt omgevormd tot een stationsplein dat recht doet aan het internationale profiel van de ICT-Security campus. Buitenruimte en binnenruimte worden hier verweven tot een plek voor bedrijvigheid, onderwijs en woningen. Aan de Voorburgzijde van het station worden op de onbebouwde strook aan de Van Alphenstraat woningen, groen- en speelvoorzieningen toegevoegd. De groenstrook wordt verbeterd tot een hoogwaardige recreatieve groen- en waterverbinding, waar ook de Velostrada (de fietssnelweg tussen Den Haag en Leiden) onderdeel van is. De ontwikkeling van dit gebied vindt plaats in goed overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

College Campus HS – 5000 tot 7000 woningen

Het gebied rondom station Den Haag Hollands Spoor met de Haagse Hogeschool en het Mondriaancollege wordt een aantrekkelijke plaats voor starters, studenten en ondernemers: College Campus HS. Het gebied Laakhavens is al sterk in beweging. Het station Hollands Spoor krijgt twee gezichten: naast de bestaande entree wordt de entree bij de Haagse Hogeschool het tweede gezicht. Bij de Laakpoort en Vlietpoort zijn plannen om een combinatie van sociale huurwoningen, kleinschalige bedrijfsruimtes en andere huur- en koopwoningen te ontwikkelen. Het gebied tussen de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor wordt aantrekkelijker en een ideale plaats om te wonen of een bedrijf te vestigen.

Voor de Verheeskade rond de Praxis en Shurgard wordt een visie ontwikkeld die vier torens bevat. Dat geldt ook voor Verheeskade 25, rondom kantoorpand ’t Schip, daar wordt verkend of daar ook vier woontorens kunnen worden geplaatst. De Verheeskade wordt daarbij direct aangepakt tot een aantrekkelijke groene kade.

Woningen voor een leefbare stad

Deze plannen voor het bouwen in- en het ontwikkelen van het Haagse Central Innovation District leveren ongeveer 10.000 extra woningen op. Met de gebiedsagenda’s pakt Den Haag het ontstane tekort op de woningmarkt aan door de markt uit te dagen en richting te geven: het kán en mag in Den Haag. Wethouder Revis: “De kranten staan vol van de problemen op de woningmarkt. Den Haag wacht niet. De plannen zijn gemaakt, zodat snel de schop de grond in kan en er straks voor veel Hagenaars extra woningen beschikbaar  en voor bedrijven extra vestigingsplekken.”

 De volledige gebiedsagenda’s vindt u in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Den Haag.

leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.