Begroting 2019: ambitieus en financieel degelijk

Den Haag investeert in 2019 21 miljoen euro extra in de groei van de stad, onder meer in leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Ook gaat er extra geld naar veiligheid, kwetsbare groepen en om meer mensen uit de bijstand te halen. Dat staat in de Programmabegroting 2019 – 2022 die wethouder Financiën Rachid Guernaoui vandaag naar de gemeenteraad stuurt. ‘We staan voor een aantal grote uitdagingen en die grijpen we aan als kans. Dit college werkt aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag.

De extra miljoenen in de totale begroting van 2,5 miljard euro zijn vanaf 2019 structureel beschikbaar voor het intensiever inzetten op de vier kernthema’s van het coalitieakkoord: mobiliteit, duurzaamheid, de groei van de stad en om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Het streven naar een veilige stad voor bewoners, ondernemers, bezoekers en (internationale) organisaties is voor dit college een belangrijk fundament voor haar beleid.

Ambitieus en financieel degelijk
Om deze investeringen mogelijk te maken en tegelijk de lasten voor bewoners en bedrijven laag te houden, heeft dit college een aantal scherpe financiële keuzes gemaakt. ‘We zijn ambitieus en financieel degelijk,’ aldus wethouder Guernaoui. De opbrengst van de voorgenomen verkoop van Eneco, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, maakt nog geen onderdeel uit van deze begroting.

Meer mensen aan het werk
Naast de investeringen in de toekomst heeft dit college te maken met de realiteit van vandaag. Voor het eerst in jaren liet de jaarrekening in 2017 een tekort zien. Het tekort wordt veroorzaakt doordat het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag onvoldoende afneemt. Tegelijk neemt het aantal jeugdigen dat zorg nodig heeft toe en stijgen de kosten van de jeugdhulp. Wethouder Guernaoui: ‘Daarom heeft het nieuwe college maatregelen getroffen om te zorgen dat de stad financieel gezond blijft. Per saldo blijven de lasten voor bewoners en bedrijven laag.

Stad van kansen en ambities
Het is de eerste begroting die wethouder Guernaoui namens de nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag/Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks aanbiedt. De Programmabegroting 2019 is de eerste uitwerking van het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’.

leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.