Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 benoemd

Op 8 januari heeft het college van burgemeester en wethouders de leden van de adviescommissie voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 benoemd. De adviescommissie bestaat uit tien leden, allen expert en ervaren in hun werkveld. Twee van de tien adviescommissieleden zijn speciaal aangesteld om de discipline overstijgende thema’s bedrijfsvoering en inclusie te beoordelen. Naast de adviescommissie wordt een ring van adviseurs aangesteld. Zij adviseren en ondersteunen de kernleden op disciplines en thema’s om zo te komen tot een breed gedragen advies. De kerncommissie gaat vanaf 2019 van start met de kennismaking met het Haagse culturele veld.

Taak adviescommissie
De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag. De adviescommissie baseert haar advies op de beleidsplannen 2021 – 2024, die door Haagse culturele instellingen worden ingediend. In haar advies formuleert de commissie kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten en doelstellingen en maakt een integrale afweging met betrekking tot de verdeling van het cultuurbudget.

‘We zijn er trots op dat we deze tien mensen aan ons hebben kunnen verbinden als lid van de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Met deze commissie is er een brede vertegenwoordiging van disciplines en actuele thema’s. Met Johannes Leertouwer hebben we een inspirerende voorzitter die al eerder deel uitmaakte van de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan 2017-2020’, aldus Robert van Asten (Cultuur).

Leden adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit de volgende personen:
· Johannes Leertouwer (Voorzitter adviescommissie en Letteren)
· Susanne van Els (Muziek en Film)
· Philip Powel (Jazz, Urban en Pop)
· Mariette Dölle (Musea en Beeldende Kunst)
· Jan Zoet (Theater)
· Merel Heering (Dans)
· Zafer Yurdakul (Participatie)
· Femke van de Wiel (Educatie)
· Mavis Carrilho (Inclusie)
· Thomas Smit (Bedrijfsvoering)

Meer achtergrondinformatie over de commissieleden vindt u op het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Den Haag.

leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.